Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evaluatiecycli: Je gesprekken in goede banen leiden (leidraad chefs)

Publication date

Deze brochure is een leidraad die je helpt bij de verschillende gesprekken van de Evaluatiecycli. De brochure bevat een aantal hoofdstukken die beschrijven wat het doel van elk gesprek is, hoe je je er het best kan op voorbereiden, wat het verwachte resultaat is en welke technieken je kan gebruiken om tot een optimaal resultaat te komen. Deze brochure is enkel online beschikbaar.

Deel deze publicatie