Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raming vorderingensaldo 2023

Publication date

De FOD BOSA heeft een voorlopige raming gemaakt van de budgettaire toestand van België voor het afgelopen begrotingsjaar 2023.

Hierbij is het belangrijk te benadrukken dat de meeste van de hier gehanteerde gegevens nog altijd ramingen zijn.

Deel deze publicatie