Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ziekteverzuim in 2020 en 2021: verslag Medex

Publication date

Medex (Bestuur van de medische expertise) blikt terug op de ziekteafwezigheid van federale ambtenaren in 2020 en 2021. De COVID-19-pandemie heeft een sterke invloed uitgeoefend, zowel op de afwezigheidscijfers, de medische oorzaken als de werking van Medex. Verschillende cijfers worden besproken, nl.: de ziekteafwezigheden en hun medische oorzaken, de controles die door de artsen werden uitgevoerd, de werkhervattingen na langdurige afwezigheid alsook de nodige aanbevelingen rond preventie. Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving rond de ziektebriefjes voor één dag afwezigheid wordt er ook dieper ingegaan op de ééndagsafwezigheden.

De belangrijkste conclusies:

Ziekteafwezigheden en hun medische oorzaken

 • Het ziekteafwezigheidspercentage daalde in 2020 om terug te stijgen in 2021 tot boven het cijfer van 2019.
 • Het aantal afwezigheden lag lager in 2020 en 2021 in vergelijking met 2019, maar de gemiddelde duur per afwezigheid nam toe.
 • De korte afwezigheden kenden een afname, de langdurige afwezigheden zetten hun stijging voort.
 • Het aantal ambtenaren dat geen enkele afwezigheid liet optekenen lag fors hoger dan de voorbije jaren.
 • Het aantal ééndagsafwezigheden kende een sterke afname in 2020 en 2021.
 • Ook in 2020 en 2021 hadden de stressgerelateerde psychische aandoeningen en de locomotorische aandoeningen de grootste impact op de totale afwezigheidsduur.
 • Voor alle diagnosegroepen zagen we een daling in afwezigheidsdagen in 2020, mogelijks te wijten aan de getroffen hygiënemaatregelen en uitstel van zorg tijdens de COVID-19-crisis.  Deze daling zette zich voort in 2021, behalve voor de stressgerelateerde psychische aandoeningen en de variagroep. 
 • COVID-19 was verantwoordelijk voor 5,7% (2020) en 4,1% (2021) van de totale afwezigheidsduur.

Controles

 • Het aantal uitgevoerde controles lag aanzienlijk lager ten gevolge van de COVID-19-pandemie.  Ongeveer 90% van de afwezigheden werd gerechtvaardigd door de controlearts.

Werkhervattingen na langdurige afwezigheid

 • Het aantal aanvragen voor werkhervattingen met kortdurende verminderde prestaties daalde, terwijl een toename optrad voor de langdurende verminderde prestaties.
 • Het aantal beslissingen van de Commissie voor vervroegde pensionering om medische redenen kende eveneens een afname door het annuleren van consultaties door COVID-19. Het aantal definitieve vroegtijdige pensioneringen kent een dalende tendens sinds 2017.

Meer info:

Deel deze publicatie