Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Besluit van 9 december 2016

Besluit van 9 december 2016 van de afgevaardigd bestuurder van Werkenvoor.be, Selectiebureau van de Federale Overheid, tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de taalexamens in bestuurszaken in toepassing van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966