Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 11 oktober 1991

Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een verlof om dwingende reden

Gecoördineerde versie (Justel)