Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 13 augustus 2023

Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies

Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2023 (PDF, 342.21 KB)