Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 13 mei 2020

Koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof

Gecoördineerde versie (Justel)