Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 13 oktober 2010

Koninklijk besluit van 13 oktober tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut

Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2010