Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 14 juli 2022

Koninklijk besluit van 14 juli 2022 betreffende beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in
Oekraïne destabiliseren.

Laaste versie