Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 15 december 2021

Omzendbrief nr. 699 van 15 december 2021 — Richtlijnen inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die via de Self Assessment Testing Tool verklaren bepaalde milde symptomen te vertonen en die op basis van deze verklaring en de analyse door de Self Assessment Testing Tool het advies krijgen zich te laten testen op het COVID-19-virus – verlenging van de geldigheidsduur van omzendbrief nr. 693 en 693bis voor de vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19)

Belgisch Staatsblad van 20 december 2021 (PDF, 296.88 KB)