Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 16 november 2006

Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut

Gecoördineerde versie (PDF, 534.87 KB)