Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 17 oktober 1994

Koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder.

Gecoördineerde versie (Justel)