Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 18 april 2023

Koninklijk besluit van 18 april 2023 betreffende het integriteitsbeleid en het integriteitsmanagement binnen sommige organisaties van de federale uitvoerende macht en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Belgisch staatsblad van 22 juni 2023