Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 18 juli 2019

Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties

Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019