Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 18 november 2005

Koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Gecoördineerde versie (PDF, 435.11 KB)