Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 2 april 1975

Koninklijk besluit van 2 april 1975 betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen

Gecoördineerde versie (PDF, 92.39 KB)