Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 20 juli 2022

Koninklijk besluit van 20 juli 2022 houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning