Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 23 december 1998

Koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging

Gecoördineerde versie (Justel)