Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 23 november 2015

Koninklijk besluit van 23 november 2015 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de evaluatie, de stage en de bevordering door overgang naar het hogere niveau in het federaal openbaar ambt.

Gecoördineerde versie (PDF, 90.87 KB)