Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 24 januari 1969

Koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

Gecoördineerde versie