Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 26 juni 2020

Koninklijk besluit van 26 juni 2020 tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

Gecoördineerde versie (Justel)