Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 29 augustus 1985

Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Gecoördineerde versie (PDF, 86.98 KB)