Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 3 juli 1996

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Gecoördineerde versie (Justel)