Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 3 mei 2007

Koninklijk besluit van 3 mei 2007 betreffende de ten laste neming van de kosten inzake openbaar vervoer in woonwerkverkeer van de federale personeelsleden door de Staat en sommige federale openbare instellingen

Gecoördineerde versie (PDF, 248.98 KB)