Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 30 januari 2006

Koninklijk besluit van 30 januari 2006 houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het geldelijk statuut van personeelsleden van de federale overheidsdiensten
 

Gecoördineerde versie (PDF, 108.1 KB)