Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 31 mei 1966

Koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat

Laatste versie