Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 9 oktober 2014

Koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden

Gecoördineerde versie (PDF, 250.11 KB)