Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 11 september 2012

Ministerieel besluit van 11 september 2012 tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de staat.

Belgisch Staatsblad van 24 september 2012