Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 12 oktober 2009

Ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut

Gecoördineerde versie (PDF, 125.18 KB)