Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 17 juli 2020

Ministerieel besluit van 17 juli 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Gecoördineerde versie (PDF, 180.66 KB)