Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 22 september 2020

Ministerieel besluit van 22 september 2020 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de beoordeling van houders van een leidinggevende functie -1 bij openbare instellingen van sociale zekerheid

Belgisch Staatsblad van 29 september 2020