Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 5 februari 2020

Ministerieel besluit van 5 februari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut

Gecoördineerde versie (DOCX, 27.69 KB)