Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerieel besluit van 7 februari 1969

Ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector

Gecoördineerde versie (Justel)