Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 633 van 17 december 2013

Omzendbrief nr. 633 van 17 december 2013 met betrekking tot de aanpassing van het geneeskundig getuigschrift in het kader van het ziekteverzuim voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

Belgisch Staatsblad van 2 januari 2014