Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 644bis van 15 december 2015

Omzendbrief nr. 644bis van 15 december 2015 - Wijziging van de omzendbrief nr. 644 van 12 mei 2015 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico

Belgisch Staatsblad van 18 december 2015