Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 658 van 21 april 2017

Omzendbrief nr. 658 van 21 april 2017 - De vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Belgisch Staatsblad van 26 april 2017