Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020

Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020 - Richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een pandemie (coronavirus COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Belgisch Staatsblad van 3 maart 2020 (PDF, 1.17 MB)