Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 681 van 12 maart 2020

Omzendbrief nr. 681 van 12 maart 2020 - Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020 (PDF, 1.42 MB)