Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 701bis van 1 juli 2022

Omzendbrief nr. 701bis van 1 juli 2022 - wijziging van de omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2022 en 2023 en de personeelsenveloppes 2022 en 2023

Laatste versie