Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 703 van 4 februari 2022

Omzendbrief nr. 703 van 4 februari 2022 - Tijdelijke aanpassing van de richtlijnen inzake het geneeskundig getuigschrift voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt - verlenging van de geldigheidsduur voor de toekenning van een dienstvrijstelling op basis van het attest van de Self Assessment Testing Tool

Belgisch Staatsblad van 15 februari 2022 (PDF, 282.82 KB)