Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 712 van 20 januari 2023

Omzendbrief nr. 712 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de personeelsenveloppes 2023 en 2024

Belgisch Staatsblad van 24 januari 2023