Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Richtlijn (EU) 2016/2102

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Laatste versie