Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 13 augustus 2011

Wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2012.

Inhoudstafel

Wijzigingen

Deze wet is gewijzigd door : 

  • de wet 1 december 2013 tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 december 2013
  • de wet van 15 mei 2014 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepublic eerd in het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2014
  • de wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

 

Naar de reglementering

Wet 13 augustus 2011 - gecoördineerde versie vanaf 7 april 2019

Wijziging - Wet 7 april 2019

Wet 13 augustus 2011 - gecoördineerde versie vanaf 28 mei 2014

Wijziging - Wet 15 mei 2014

Wet 13 augustus 2011 - gecoördineerde versie vanaf 1 december 2013

Wijziging - Wet 1 december 2013

Wet 13 augustus 2011 - versie B.S.