Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 14 december 2000

Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector

Gecoördineerde versie (Justel)