Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 22 mei 2003

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

Laatste versie