Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 30 juli 1981

Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden

Gecoördineerde versie (Justel)