Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 8 december 2022

Wet betreffende de meldingskanalen en de bescherming van de melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie 

Belgisch Staatsblad van 23 december 2022