Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

5 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 29 september 2022

  Koninklijk besluit van 29 september 2022 houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
 2. Koninklijk besluit van 22 oktober 2017

  tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen
 3. Richtlijn (EU) 2016/2102

  Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties
 4. Wet van 5 mei 2014

  Wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de...
 5. Wet van 15 augustus 2012

  Wet van 15 augustus 2012 houdende de oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator