Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De structuur van de federale staat voor iedereen

Tijdens deze dag krijg je de kans om te ontdekken hoe België functioneert. De verschillende staatshervormingen, niveaus van bevoegdheden en de grondwet komen ook aan bod.

Opleidingsdomein

Plaats

Code

STADMSTEFXNT
 • Voor wie ?

  Voor alle (kabinets)ambtenaren die deze kennis nodig hebben om hun functie te kunnen uitoefenen.

 • Op het programma

  Tijdens de opleiding, komen volgende thema’s aan bod:

  • de Belgische grondwet
  • de verschillende staatshervormingen
  • de verschillende niveaus van bevoegdheden
  • de splitsing van de machten
  • de eigenschappen van de Belgische staat
  • de verdeling van de bevoegdheden.
 • Practical information

  Opleiding klassikaal: 3 uur 30 van 9u tot 13u

  Locatie: FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
  Simon Bolivarlaan 30, bus 1 1000 Brussel

  Code

  Contact

  Heb je  vragen?

  Contacteer ons