Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De structuur van de federale staat voor iedereen

Tijdens deze dag krijg je de kans om te ontdekken hoe België functioneert. De verschillende staatshervormingen, niveaus van bevoegdheden en de grondwet komen ook aan bod.

Opleidingsdomein

Plaats

Praktische info

Opleiding klassikaal: 3 uur 30 van 9u tot 13u

Locatie: FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 1 1000 Brussel

Code

STADMSTEFXNT

Contact

Heb je  vragen?

Contacteer ons
 

 • Voor wie ?

  Voor alle (kabinets)ambtenaren die deze kennis nodig hebben om hun functie te kunnen uitoefenen.

 • Op het programma

  Tijdens de opleiding, komen volgende thema’s aan bod:

  • de Belgische grondwet
  • de verschillende staatshervormingen
  • de verschillende niveaus van bevoegdheden
  • de splitsing van de machten
  • de eigenschappen van de Belgische staat
  • de verdeling van de bevoegdheden.