Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Raamovereenkomst van theorie naar praktijk

Je staat in voor het beheer van overheidsopdrachten en wil de specifieke aspecten van een raamovereenkomst onder de knie krijgen? Dan is deze opleiding van een dag ideaal voor je dagelijkse praktijk.

Opleidingsdomein

Plaats

Praktische info

Duur: 1 dag, online

Locatie: FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Code

STADMACRCXNT

Contact

secretary@bosa.fgov.be

02 740 73 23  

 • Pluspunten

  De opleiding is theoretisch en praktisch. Je wordt in de praktijk ondergedompeld, analyseert echte cases en trekt daar de gepaste conclusies uit.

  Na de analyse van die praktische cases is er tijd voor vragen en antwoorden. Zo kan je kennis en ervaringen uitwisselen.

 • Voor wie ?

  • Voor de ambtenaren die de opleiding “Overheidsopdrachten voor absolute beginners” hebben gevolgd en de opleiding gevorderden over overheidsopdrachten (voor 28/02/2022) of het nieuwe basistraject voor Federale aankopers (vanaf 03/03/2022). 
  • Voor de ambtenaren die te maken krijgen met overheidsopdrachten tijdens hun werk.
 • Voorkennis

  De deelnemers moeten de opleiding (1 dag) “Overheidsopdrachten-beginners” hebben gevolgd en de uitgebreidere opleiding (4 dagen).

 • Op het programma

  Alle aspecten van een raamovereenkomst zullen tijdens deze opleiding worden besproken. Aan de hand van praktische cases zul je het volgende leren:

  • Het wettelijk en regelgevend kader
  • De kenmerken van een raamovereenkomst
  • De rol van de planning bij een raamovereenkomst
  • De gunning en het afsluiten van een raamovereenkomst
  • Het afsluiten van daaropvolgende opdrachten.